De VVD blijft de partij met de meeste en de ernstigste integriteitsaffaires, zo blijkt uit de zesde Politieke Integriteits Index, het overzicht van alle politieke schandalen van het afgelopen jaar. Dat is op zich niet vreemd, omdat deze grote partij veel actieve politici heeft en dus ook veel risico op scheve schaatsen. Maar er speelt meer. De VVD heeft niet alleen méér integriteitsproblemen dan andere partijen, ze zijn ook ernstiger van aard, zo blijkt duidelijk uit de PI-Index.

Sinds 2013 vermeldt de PI-index alle integriteitsaffaires binnen het openbare bestuur waarbij het gaat om het overtreden van geldende morele waarden, normen en regels. De betrokken politicus moet zijn afgetreden of bestraft, formeel dan wel informeel, om in de index te worden opgenomen. Ook als een politicus de affaire heeft overleefd, kan de zaak in de index worden meegenomen, mits de feiten voldoende ernstig zijn en de integriteit in het geding is geraakt.
Vooral bij zware integriteitsschendingen die strafrechtelijk vervolgd worden, valt het aantal VVD’ers op.’

Volgens deze PI-Index is de VVD betrokken bij witwassen, hennepteelt, corruptie, lekken, wangedrag in de vrije tijd, dronkenschap, fraude. Dat is dus niet niks. Natuurlijk roept de VVD dat het niet de partij is die daarbij betrokken is, maar alleen afzonderlijke leden. De incidenten nemen toe. De gevallen worden ernstiger. De leden die worden betrapt verrijken zichzelf, terwijl hun partij van de kleinen en kwetsbaren afpakt om aan de rijken te geven.

De roep om deze partij te verbieden, wordt natuurlijk niet steeds sterker. De roep om deze partij te vervolgen als criminele organisatie wordt niet steeds groter. De databank van de politie puilt niet uit met de VVD-leden. De leden van de VVD worden niet bij nacht en ontij aangehouden op de openbare weg voor hinderlijke controles. Leden van de VVD wordt geen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) geweigerd. Leden van de VVD worden niet geweigerd in de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Australië of Canada. Leden van de VVD worden niet geregistreerd bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Leden van de VVD worden niet geweigerd in de horeca. Leden van de VVD worden niet geweerd bij beveiligingsbedrijven of als ambtenaar. Evenementen van de VVD worden niet verboden. Kantoren van de VVD wordt niet een vergunning geweigerd. Weet u waarom niet? Samen met de andere partijen die in de PI-index staan zijn ze namelijk de baas in Nederland!