Robert van den Bout, alias de Nieuwe Dominee, neemt zijn toehoorders mee in de wereld van goed en slecht leiderschap. Op zijn ongekend passionele manier houdt hij iedereen een spiegel voor en maakt hij je bewust van vastgeroeste gewoonten en oorzaken van falen in leiderschap.

De Nieuwe Dominee

Tijdens zijn betoog word je in sneltreinvaart meegenomen op reis van lijder naar leider. Meer arbeidsproductiviteit, verhoging van verantwoordelijkheidsgevoel en werkplezier van medewerkers, verlaging van risicomijdend gedrag, eilandvorming en ziekteverzuim. Vermindering van mentaal verzuim in het bijzonder, het verschil tussen wat een medewerker kan, durft en doet als hij optimaal gemotiveerd is en het gedrag waarin hij blijft steken als de passie weg is.

‘Iedereen geeft leiding. Al is het maar aan één persoon … jezelf!’. Zijn kijk op leiderschap is inspirerend, ontwapenend en doordacht. Dit wordt gecombineerd met een uitmuntende presentatie, pakkend door de combinatie humor – goed verhaal – enthousiasme. D’n Bout enthousiasmeert!
Website De Nieuwe Dominee